AnswerBun.com

Який варіант слова є правильнішим: "напис" чи "надпис"?

Ukrainian Language Asked by savbace on December 19, 2020

У тлумачному словнику (http://sum.in.ua/s/nadpys) дізнаємось, що “надпис” це те саме що, ‘напис‘.
Чи дійсно значення слів не відрізняються і яке з них природніше для вживання у мовленні?

2 Answers

"Напис" є найбільш вживаним та природнішим.

Як слушно зауважив @Sasha, "Щодо «найбільш вживаним» можна підтвердити, наприклад, кількістю вжитків у гугл-книжках українською (430 vs. 175), або у частотному словнику художньої прози MOVA.info (238 vs. 8), або лейпцизькому корпусі 2014 (18 875 vs. 1 670)."

Щодо ж природнішого, то відносна вживаність також є й непрямим свідоцтвом того, як слово сприймають більшість мовців. (@Sasha, дякую ще раз за це спостереження.)

Додам, що мені особисто (суб'єктивно, звісно) варіант "надпис" відчувається або як суржик (свідоме чи несвідоме уподібнення до російського "надпись"), або як архаїзм (у прикладах з класиків у словниках чи деінде можна зустріти, але то тексти сторічної чи більше давності).

Correct answer by Quaesitor Veritatem on December 19, 2020

Загляньмо в СУМ.

НА́ДПИС, у, чол. Те саме, що напис. Мармурові скрині над значними покійниками, з пишними арабськими надписами.. пообсипались та завалились від часу (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 121); На стіні естради і ще в двох-трьох місцях розліплені свіжі афіші з надписом великими червоними літерами: «Підеш — не вернешся» (Іван Кочерга, II, 1956, 65).

НА́ПИС, у, чол. Короткий текст, уміщений на чому-небудь. На полуденній стіні церкви була залізна дошка з написом над могилою гетьмана (Нечуй-Левицький, I, 1956, 338); Юрко запримітив умить якісь написи, видряпані, мабуть, нігтем на сірих стінах (Петро Козланюк, Ю. Крук, 1957, 406); // Стародавній текст, вирізьблений, висічений і т. ін. на твердому матеріалі. Часом з'являвся несподівано у фрамузі стіни фонтан, весь покарбований написами з корану (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 123); Розпечене азербайджанське сонце сліпучо виграє на сірих надгробках з тюркськими написами, зазирає у темні западини печер (Олесь Донченко, II, 1956, 80).

Як на мене, "афіша з надписом" чується природніше, ніж "афіша з написом". Назагал, надпис: (1) конкретний текст, а не просто "якийсь" напис; (2) надпис може бути друкований, напис радше писаний рукошма; (3) резолюція директора над текстом заяви є, безперечно, і напис, і надпис.

Answered by Yurii on December 19, 2020

Add your own answers!

Related Questions

Ask a Question

Get help from others!

© 2022 AnswerBun.com. All rights reserved. Sites we Love: PCI Database, MenuIva, UKBizDB, Menu Kuliner, Sharing RPP